Overzicht docenten

Geertrui Mestdag

Psychiatrisch maatschappelijk werkster, lerarentraject Diamond Approach van Almaas

Vrij snel na mijn opleiding ‘psychiatrisch maatschappelijk werk’ (IPSOC Kortrijk en Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg) ging ik in Nederland op zoek naar aanvullende zienswijzen die een bredere, ook meer spirituele benadering boden in het werken met mensen. Ik volgde diverse jaartrainingen in persoonlijke groei en lichaamswerk en maakte kennis met Antroposofie (Geesteswetenschappelijke stroming van R. Steiner). Tijdens mijn werk in de zorg als teamhoofd ambulante begeleiding en gesprekstherapeut kon ik mij hierin verder verdiepen.

Sinds 2000 volg ik de training in Human Development van de Ridhwanschool en vervolgens ook het intensieve Seminar Training Program. Mijn spirituele mensvisie vormt de rode draad in mijn werk in de zorg als coach en gesprekstherapeut, en brengt me inzicht, authenticiteit en dieper begrip in het omgaan met mensen. Mijn waardering en verwondering voor het mysterie van het leven en voor ieders kleurrijke bijdrage daaraan, blijft zich verdiepen.