Overzicht docenten

Martine Bal

Creatief agoge, vormingswerker

Martine werkt als docente, creatief agoge en is clownsdocente voor mensen die in de zorg werken en/of mensen begeleiden, opvoeden, ...

Voor mensen met dementie is zij contactclown 'Violetta'

Haar hart maakt een sprongetje als mensen echt contact maken met elkaar en zich kunnen/durven verbinden. En dit is de weg die ze in haar eigen leven, met vallen en opstaan, bewandelt.