persoonlijkheidsvorming

Autisme - 3 ma av vanaf 13/5

Autisme

Bondige uitleg

In onze samenleving heeft 1 op 150 mensen autisme en 1 op 8 mensen kent iemand in zijn nabije omgeving die autisme heeft.

De eerste avond verkennen we de huidige definitie van autisme. We krijgen een scherper beeld over het huidige denken over autisme en de vele misverstanden die hierrond bestaan.

De tweede avond bespreken we de belangrijkste uitdagingen per leeftijdsfase en staan we stil bij de verschillen en gelijkenissen tussen autisme bij vrouwen en bij mannen.

De derde avond gaan we dieper in op hoe we het best met autisme kunnen omgaan, zowel voor de omgeving als voor de persoon met autisme. We belichten ook hoe je een sociaal leven kunt uitbouwen mét respect voor het autisme.

Langere uitleg

Drie avonden lang gaan we ons verdiepen in het fenomeen autisme.

Waarom drie sessies? Hoewel autisme in onze samenleving heel wat mensen treft - 1 op 150 mensen heeft het, 1 op 8 kent iemand in zijn nabije omgeving die autisme heeft en 1 op 2 is vertrouwd met de naam - toch bestaan er veel misverstanden rond de diagnose en betekent ‘de diagnose kennen’ niet altijd ‘aanvaarden’.

De impact van autisme op het dagelijkse leven is bijzonder groot en toch is het niet gemakkelijk voor de omgeving om die impact te zien. We weten misschien wel dat iemand autisme heeft, maar we vergeten het gemakkelijk in onze dagelijkse contacten, net omdat het niet zichtbaar is en we niet weten waarop te letten. Per leeftijdsfase zijn er een aantal specifieke zaken die belangrijk zijn. We bespreken die, samen met de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Het is belangrijk dat we de signalen van autisme beter herkennen, zodat we ons als omgeving een stukje kunnen aanpassen, of tenminste kunnen begrijpen waarom mensen met autisme zich soms net ietsje anders gedragen. Als we meer begrip hebben, kunnen we hen meer zichzelf laten zijn, met hun sterktes en uitdagingen. Zodra de omgeving meer rekening houdt met het autisme, blijkt dat de sterke kanten beter tot hun recht komen én dat de persoon in kwestie veel meer aan zelfontwikkeling kan doen.

De drie sessies zijn daarom als volgt opgebouwd:

Eerste avond: Autisme, een jonge diagnose ...

Deze avond bespreken we de huidige definitie van autisme en hoe men tot die definitie gekomen is. De diagnose ‘autisme’ werd voor het eerst in 1943 gesteld en is dus een vrij ‘jonge’ diagnose.

Niettemin kent het wetenschappelijk denken over autisme in die korte periode reeds een vrij woelig verloop. Door inzicht te hebben in de geschiedenis van het wetenschappelijke onderzoek, krijgen we een scherper beeld over het huidige denken over autisme en de vele misverstanden die hierrond bestaan.

Tweede avond: Autisme doorheen de verschillende levensfasen

Autisme manifesteert zich reeds zeer vroeg, al vóór de leeftijd van drie jaar. Toch wordt het niet altijd herkend en krijgen mensen de diagnose autisme vaak pas op veel latere leeftijd.

Deze avond bespreken we de belangrijkste uitdagingen per leeftijdsfase en staan we stil bij de verschillen en gelijkenissen tussen autisme bij vrouwen en bij mannen.

Derde avond: Zwaar of matig autisme ... wat is het verschil?

Autisme is een probleem van de omgeving. Als de omgeving het aanvaardt, is het eenvoudiger voor de persoon met autisme om zijn of haar autisme ook te aanvaarden. Het leven wordt voor alle partijen aangenamer en het autisme wordt onmiddellijk ‘lichter’ om dragen. Maar wat houdt dat in voor de omgeving, ‘autisme aanvaarden’? Deze avond gaan we dieper in op hoe we het best met autisme kunnen omgaan, zowel voor de omgeving als voor de persoon in kwestie. We belichten ook hoe je een sociaal leven kunt uitbouwen mét respect voor het autisme.

Docenten: Ilse Van den Eede
Prijs: € 60.00 voor de reeks
OK-prijs: € 15.00
Wanneer: 13/05/2019, 20/05/2019, 27/05/2019
Tijdstip: -
19:30 - 21:30
Inspringen: -