persoonlijkheidsvorming

Verbindende communicatie. Je empathiespieren trainen ... het werkt! 4 di av vanaf 12/3

Verbindende communicatie. Je empathiespieren trainen ... het werkt!

Bondige uitleg

Tijdens deze 4 avonden leer je respectvol, duidelijk en open communiceren, vanuit je eigen kracht. Of het nu gaat over de relatie met je partner, collega, kind, we kijken voorbij de verschillen en zoeken naar wat ons verbindt. We gaan aan de slag met het 4-stappenplan: waarnemen, gevoelens, behoeften en verzoek. We maken kennis met de giraf en de jakhals, symbool voor de verbindende of verwijderende taal. Voor wie aan zelfreflectie wil doen, wil zoeken naar eigen behoeften/waarden/drijf-veren en zijn/haar innerlijke energie wil gebruiken om de relatie met zichzelf en met anderen te verrijken. We oefenen met eigen voorbeelden. Een hartelijke uitnodiging om de natuurlijke taal van mededogen (opnieuw) te leren.

Langere uitleg

De maatschappij is fundamenteel veranderd en die veranderingen gaan steeds sneller. We zijn altijd en overal bereikbaar; huisartsen worden veel geconfronteerd met stress; de burn-outcijfers blijven stijgen …

Verbindende communicatie is een manier om stil te staan, stilstaan bij onszelf, onze waarden, onze manier van in het leven staan, onze manier van omgaan met anderen. Om dan, vanuit die zelfreflectie, op een respectvolle, open en duidelijke manier te connecteren met anderen.

Verbindende communicatie is gebaseerd op de ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall Rosenberg. Hij liet zich inspireren door onder andere de cliëntgerichte benadering van Carl Rogers en vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Wat doet verbindende communicatie?

Het leert ons vooral oude gedragspatronen te doorbreken en op een andere manier te spreken en te luisteren.

Je doet dat door in eerste instantie te verbinden met anderen. We spreken dikwijls van ‘denkers’ en ‘doeners’. Als je verbindend communiceert, ga je eerst en vooral, vóór je denkt of doet, verbinden met de ander, om dan vanuit die connectie te beslissen welke keuzes je kunt maken. Eerst verbinden, dan denken en dan pas doen. Met als gevolg: meer harmonie, meer zingeving, een betere sfeer…

Hoe werkt dat concreet?

Marshall Rosenberg ontwikkelde een vierstappenplan. Het is eenvoudig en biedt tegelijk de mogelijkheid om krachtig tot verandering te komen. En net zoals bij het leren van een nieuwe taal, is het belangrijk veel te oefenen om het werkelijk onder de knie te krijgen. Oefenen in alledaagse concrete situaties. Het is het leren van een taal die bijdraagt tot samenwerking en de nadruk legt op gelijkenissen, voorbij de verschillen.

De eerste stap is het correct waarnemen. We zijn gewend om snel te oordelen en te interpreteren, … Door objectief waar te nemen, creëer je een gemeenschappelijk speelveld, waardoor de kans kleiner is dat je naast elkaar praat. De tweede stap is het op zoek gaan naar je gevoelens. Het uitbreiden van je woordenschat voor gevoelens is een belangrijk aandachtspunt. Daarna bekijk je wat er onder die gevoelens ligt, namelijk je behoeften. Er is een duidelijk onderscheid tussen behoefte en strategieën. Tenslotte is de laatste stap het doen van een helder en concreet verzoek, aan jezelf of aan de ander. Deze vier elementen zijn de basis.

Centraal staan de behoeften, ook wel waarden of drijfveren genoemd. Komen tot je behoeften is belangrijk omdat behoeften universeel zijn. Iedereen heeft dezelfde behoeften, zoals erkenning, respect, plezier…Op behoeftenniveau gaan we verbinden. We leren dus communiceren voorbij de verschillen en zoeken naar wat ons bindt.

De sterkte van deze manier van communiceren ligt erin dat je, door meer zicht te krijgen op jezelf, je gedrag verandert en daardoor meer grip krijgt op de dingen die je ‘overkomen’. Je welbevinden stijgt, de kwaliteit van samenwerking verbetert en er ontstaat een betere relatie met anderen.

De training wordt gegeven op vier avonden. We werken met eigen voorbeelden van situaties waarin je hier-en-nu verandering wil brengen.

Enkele vragen die je kunnen helpen:

Wil je graag je eigen voelen, denken en handelen bekijken?
Wil je zicht krijgen op wat je echt nodig hebt? Wil je dat respectvol leren communiceren?
Wil je met volledige aandacht kunnen luisteren naar anderen/ je partner/ je kind?
Wil je in je kracht (leren) staan?

Verbindende communicatie kan je daarbij helpen.

Ik ben zelf reeds jaren bezig met verbindende communicatie en dat heeft een enorme invloed op mij gehad. Het heeft me veranderd. Ik kijk anders naar de wereld, naar de mensen en het maakt mijn leven zin-voller, positiever en eigenlijk ook wel makkelijker, omdat ik bewuster en vrijer keuzes kan maken en mijn eigen verantwoordelijkheid daarvoor neem. Ik ben elke dag dankbaar hiervoor en wil deze positieve energie graag delen.

Docenten: Leen Verzele
Prijs: € 90.00 voor de reeks
OK-prijs: € 22.50
Wanneer: 12/03/2019, 19/03/2019, 26/03/2019, 02/04/2019
Tijdstip: -
19:00 - 21:30
Inspringen: Inspringen niet meer mogelijk na de 2° les