workshops persoonlijke ontwikkeling en welzijn

Opstellingen in de Ast - zaterdag 28/1 9h30

Opstellingen in de Ast

Iedereen beweegt zich voortdurend in verschillende groepen: je leeft in een gezin of familie, je hebt een vriendenkring, collega's of werkrelaties, je woont in een buurt, een stad, een dorp. Je staat voortdurend in interactie met andere mensen en vaak lopen die interacties moeilijk of raken relaties verstoord.

Opstellingen laten zien hoe je verstoorde interacties of obstakels in je leven kunt aanpakken; ze geven inzicht in onverwerkte situaties - ook uit vroegere generaties - zodat die op een liefdevolle manier een plaats krijgen en hersteld kunnen worden.

Opstellingen geven ook informatie over dat wat soms moeilijk loopt in ons leven, waarvan we de betekenis niet achterhalen of maar niet begrijpen waar het vandaan komt.

Deze werkvorm is mogelijk omdat we allemaal functioneren in systemen. Welnu, een systeem wil evenwicht: door middel van een opstelling brengen we het systeem-met-verstoring in beeld, en werken we naar een gezond evenwicht.

Gelijk welk thema kan aangebracht en onderzocht worden via een opstelling; hieronder een greep uit de thema's van cursisten die ooit een opstelling deden:

ik heb een conflict met mijn vader/moeder/broer/zus;

ik heb een probleem op mijn werk met mijn leidinggevende;

ik heb geen afscheid kunnen nemen van mijn partner/ouder/kind dat gestorven is;

ik voel mij altijd in de steek gelaten of uitgesloten;

ik mis zelfvertrouwen;

ik heb angsten en weet niet waar ze vandaan komen;

ik heb telkens opnieuw te maken met een agressieve partner;

ik slaag er niet in om werk te vinden;

ik moet een belangrijke keuze maken voor mijn werk en kan niet beslissen;

ik wil mijn relatie stoppen maar durf niet;

ik heb een probleem met mijn gewicht;

ik heb een eetstoornis;

ik ben slachtoffer geweest van geweld/kindermishandeling/incest en het bepaalt nog steeds mijn leven;

ik heb een partner, twee kinderen en een aangename job … en toch voel ik mij steeds ongelukkig;

ik heb een alcohol-/drugprobleem;

ik heb heel veel kortdurende relaties achter de rug en wil dat stoppen;

ik voel me voortdurend schuldig en weet niet waar dat vandaan komt;

ik heb het gevoel dat ik niet mag slagen in het leven;

ik heb een depressie/burn-out en weet niet hoe ik verder kan;

ik heb kanker en wil kijken hoe ik ermee kan omgaan.

Je kunt zelf een thema of probleem inbrengen, of deelnemen als representant.

Hoe verloopt zo'n opstelling? We werken steeds in groep, met begeleiding. Tijdens het voorgesprek schetst de vraagsteller in enkele woorden zijn probleem; op aanraden van de begeleider kiest hij dan intuïtief enkele mensen, representanten genoemd, om de rol van gezinsleden, collega's of begrippen op te nemen, en geeft hij hen een plaats in de ruimte. Het fascinerende van opstellingen is dat die representanten precies zo voelen en reageren als degene die zij vertegenwoordigen, zij staan als het ware in hun energie.

De begeleider stelt vragen, zet iedereen op de juiste plek, en laat uiteindelijk de vraagsteller zijn eigen plaats in het systeem innemen. Langzaam ontstaat inzicht, en via herstellende zinnen komt er heling. Ook wie geen eigen opstelling doet, kan deugd hebben van zo'n dag, doordat de energie van een gelijkaardige situatie ook je eigen proces kan beïnvloeden.

We werken steeds met het grootste respect voor de privacy van wie een thema inbrengt.

Getuigenis van Greta Devies

In welk jaar ik voor de eerste keer kennis maakte met familieopstellingen kan ik me niet meer herinneren. Het is in ieder geval reeds lang geleden. Ik herinner me wel nog dat het me van meet af aan boeide. Het intrigeerde me, en iets in mij trekt me er telkens weer naartoe …

Bij de allereerste dag die ik bijwoonde, had ik ook onmiddellijk een eigen opstelling aangevraagd en deze eerste kennismaking heeft bij mij toch wel wat indruk nagelaten.

Er heerst en groeit op zo'n dag in de groep heel wat respect en vertrouwen voor elkaar.

Het is merkwaardig, in het begin, om te merken hoe representanten in een energieveld gaan staan en precies datgene zichtbaar laten worden wat noodzakelijk is om te kunnen vergeven indien nodig, om te helen, om in je kracht te kunnen en te durven komen en uiteindelijk een stap voorwaarts te zetten.

Ik weet dat ik, mede door de opstellingen, reeds een stukje milder ben geworden. Ik ben heel dankbaar dat ik deze manier van groeien leerde kennen en dat ik, als het even kan, er telkens graag bij ben.

Docenten: Flore De Meester
Prijs: € 75.00 indien je deelneemt als opsteller
Wanneer: 28/01/2023
Tijdstip:
09:30 - 16:30
Inspringen: -
Extra informatie:

Als je deelneemt als representant betaal je 45 €.

Water, koffie en thee inbegrepen. We maken verse soep voor tijdens de middagpauze. Breng je lunchpakket mee ajb.

1